Feniton storytime nativity 2014, 1Feniton Storytime Nativity 2014, 2